Realisatie (design & engineering)

AM&M maakt gebruik van de meest moderne ontwerp- en fabricagetechnieken. Daarbij wordt steeds optimaal gebruik gemaakt van digitale informatie.
De voordelen zijn in het gehele proces terug te vinden.

3D ontwerpen

Het ontwerpen van producten, machines en machineonderdelen gebeurt uitsluitend in 3D. Gedurende het gehele traject worden deze modellen gebruikt als informatiedrager voor de productie, als communicatiemiddel, geometrische informatie en tekeningen ten behoeve van handleidingen.

Voorstudie

In de analyse van de vraagstelling worden mogelijkheden en struikelblokken onderkend. Daarbij worden potentiŽle project risico's ingeschat. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om die risico's te kunnen afbouwen. Verder wordt het eisen- en wensenpakket samengesteld en proces schema's gemaakt

CE markering

Conform de machinerichtlijn wordt er een risicoanalyse gemaakt van de mogelijke gevaren. Vervolgens worden er oplossingen gezocht om de risico's af te bouwen.

Presentatie en communicatie

Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden. Gedurende het gehele traject wordt gecommuniceerd door middel van 3D modellen. Op uw computer kunt U de 3D modellen van de producten / machine zelf visualiseren. Dat is een belangrijk  hulpmiddel voor de communicatie binnen uw bedrijf, maar ook extern. Verdere mogelijkheden zijn, fotorealistische plots, exploded views en animaties.

Design en Engineering

Ontwerpen worden in 3D CAD gemaakt. Indien noodzakelijk of wenselijk worden van de producten / onderdelen 2D tekeningen, zaagstaten, pneumatische schema's e.d. gemaakt.

Complexe modellen

AM&M ontwerpt complexe vormen, zoals vacuŁmvorm modellen ten behoeve van blisters, transporttrays. complex gebogen buizen, profielen en producten.

Prototyping en Rapid Prototyping

Afhankelijk van de behoefte en de eisen, zoekt AM&M de meest geŽigende techniek om het product te realiseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van conventionele technieken en geavanceerde technieken. De informatie uit het CAD worden omgezet naar CAM files ten behoeve van de aansturing van productiemachines. Er zijn diverse files mogelijk, o.a. STL, IGES, SAT, DXF, DWG, STEP, PDF.

CE markering en handleidingen

De 3D modellen worden gebruikt in de handleidingen. Zowel aanzichten, doorsneden, exploded views. De handleidingen kunnen worden gemaakt alvorens het product of machine daadwerkelijk gereed is. De handleidingen worden eenvoudig opgezet en indien mogelijk volgens onze standaard. De teksten zijn eenvoudig van opzet, maar functioneel.


Top | Home


AM&M Advanced Modeling & Manufacturing
Kerkstraat 6
5975 BH  SEVENUM
Tel: 077-4678015
Fax: 077-4678014
Email: info@amm.nl